GARDENS RAILS
to część większego rozwiązania!

Gardens Rails jest jednym z produktów opartych na rozwiązaniach
GardensSoftware®.

Framerate: 0/60 FPS

Głównym zadaniem systemu jest ewidencja i kontrola zarządzania wszystkimi procesami dotyczącymi przewozów kolejowych obejmując także pełny zakres zadań związanych z eksploatacją pojazdów kolejowych.

Szybki dostęp do informacji o taborze przyczynia się do jego optymalnego wykorzystania co wiąże się między innymi z ograniczeniem kosztów.

KONTAKT

SOLID SOLUTIONS Sp. z o.o.

ul. Łaska 13B, 54-616 Wrocław

TEL. +48 71 350 47 72
TEL. +48 600 411 540
FAX. +48 71 349 98 18

biuro@solidsolutions.pl
www.solidsolutions.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Numer rejestru sądowego KRS: 0000346090
NIP: PL 8942990159, REGON: 021125053
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Formularz kontaktowy