youtube m

Odkryj Microsoft Dynamics

Miło nam poinformować, iż nasza firma zaprojektowała, wykonała oraz wdrożyła portal zarządczy współpracy Politechniki Wrocławskiej z otoczeniem gospodarczym.

Głównym przeznaczeniem portalu jest udostępnienie w jednym miejscu kompleksowych informacji i narzędzi on-line związanych ze współpracą PWr z gospodarką. Portal jest administrowany przez wszystkie jednostki biorące udział w uczelnianym systemie transferu technologii (STT), tj.:

  • Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii,
  • Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką,
  • Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
  • Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o.

Podstawowymi celami projektu są:

  • Gromadzenie i udostępnienie w jednym miejscu kompleksowych informacji i narzędzi on-line związanych ze współpracą PWr z gospodarką;
  • Wspomaganie kontaktów PWr z przedsiębiorstwami;
  • Wewnętrzna dystrybucja informacji w ramach jednostek PWr dedykowanych obszarowi STT.

Główne grupy użytkowników:

  • Przedsiębiorcy – poszukujący wsparcia naukowo-badawczego ze strony PWr pod kątem prowadzonej działalności biznesowej (poszukiwanie informacji i technologii, przesyłanie zapytań);
  • Twórcy (pracownicy, doktoranci i studenci PWr) – w zakresie możliwości publikacji oferty badawczo-technologicznej (dystrybucja informacji) oraz poszukujący wsparcia w obszarze komercjalizacji rezultatów swoich prac badawczych;
  • Pracownicy STT – w zakresie użytku wewnętrznego, z rozszerzonym zakresem danych (dodatkowe rekordy bazy danych dotyczące rezultatów badań naukowych).

 

strony internetowe interclick.pl