youtube m

Odkryj Microsoft Dynamics

System Gardens ERP to rozwiązanie w pełni zintegrowane i elastyczne. Najważniejszą cechą systemu jest zawarta w nim platforma rozwoju, która pozwala na rozbudowę funkcjonalności i modyfikację systemu w jego obecnym stanie.
Wdrożenie Gardens polega na budowaniu funkcjonalności ściśle według potrzeb Klienta.

Najważniejsze cechy techniczne Systemu Gardens ERP:

 • możliwa praca na jednej, wspólnej bazie danych
 • baza danych oparta o technologię Microsoft SQL
 • logika systemu zawarta w bazie danych

Obszary obsługiwane przez System Gardens ERP:

 • Sprzedaż i dystrybucja
 • Zarządzanie relacjami z Klientami (CRM)
 • Zarządzanie siecią partnerską (BNM)
 • Zarządzanie projektami (PM)Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
 • Księgowość i finanse
 • Rachunkowość zarządcza i kontroling finansowy
 • Rozwiązania internetowe i mobilne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie serwisem i utrzymaniem ruchu
 • Zarządzanie magazynem (WMS)
 • Konsolidacja finansowa
 • Workflow

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX to rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning – ERP), które umożliwia firmie planowanie i przegląd wydajności całości przedsiębiorstwa i poszczególnych jego jednostek biznesowych. Ułatwia firmie analizowanie i przewidywanie zmian i zachowań rynku umożliwiając dynamiczne dostosowanie organizacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków. Aplikacja pomaga pracownikom w zwiększeniu produktywności i lepszym wykorzystaniu informacji, zapewniając dostęp do najważniejszych danych i procesów biznesowych. Bogaty zestaw funkcjonalności ERP wraz z rozszerzeniami dostosowanymi do różnych branż w jednym, kompleksowym rozwiązaniu przyspiesza osiągnięcie korzyści z inwestycji.

Kompleksowe funkcje ERP

Microsoft Dynamics AX jest wydajnym, kompleksowym oprogramowaniem klasy ERP, które zwiększa wydajność operacyjną firmy we wszystkich kluczowych obszarach, takich jak:

 • Zarządzanie finansami
 • Analiza danych biznesowych i tworzenie raportów
 • Sprzedaż i marketing
 • Ład korporacyjny, ryzyko i zgodność z przepisami

Dlaczego warto wybrać system Microsoft Dynamics AX?

Wydajność

Rozwiązanie wspiera procesy branżowe i operacje biznesowe w globalnym przedsiębiorstwie, zapewniając szybki zwrot z inwestycji.

 • Wiele wyspecjalizowanych funkcji branżowych i operacyjnychw jednym rozwiązaniu
 • Globalne rozwiązanie umożliwiające zarządzanie firmą w 36 krajach
 • Raporty ad hoc i usprawnione przepływy pracydzięki interfejsowi użytkownika dostosowanemu do roli (RoleTailored)
 • Tworzenie modeli zbliżonych do rzeczywistych,które pomagają w ciągłym planowaniu, wizualizacji i modyfikowaniu procesów biznesowych

Elastyczność

Kompleksowe rozwiązanie ERP zwiększa dynamikę działania firmy. Ułatwia wykorzystanie nowych możliwości biznesowych, modyfikowanie procesów oraz wyróżnienie się na tle konkurencji.

 • Tworzenie modeli zbliżonych do rzeczywistych,które pomagają w ciągłym planowaniu, wizualizacji i modyfikowaniu procesów biznesowych
 • Elastyczne opcje wdrażaniaumożliwiające rozbudowę rozwiązania w miarę rozwoju firmy
 • Elastyczna technologiaułatwiająca firmie wprowadzanie zmian i wyróżnienie się na tle konkurencji

Prostota

Rozwiązanie jest proste w obsłudze, wdrażaniu i zarządzaniu. Zapewnia łatwy dostęp do danych i procesów oraz zachęca użytkowników do wydajniejszej pracy i tworzenia innowacji.

 • Wsparcie pracowników w tworzeniu innowacjidzięki łatwemu dostępowi do informacji i procesów biznesowych
 • Zintegrowane, samoobsługowe funkcje współpracydla pracowników, klientów, dostawców i partnerów
 • Zarządzanie cyklem życia aplikacjiupraszczające procesy informatyczne, od początku wdrożenia po późniejsze wprowadzanie zmian

Elastyczne opcje wdrażania

Microsoft Dynamics AX oferuje opcje wdrażania, które zapewniają możliwość wyboru podczas pierwszej instalacji i umożliwiają elastyczne wprowadzanie zmian w przyszłości.

 • System można wdrożyć w modelu on-premise lub w chmurze jako rozwiązanie hostowane przez partnera,które wymaga niewielkich nakładów początkowych.
 • Rozwiązanie można zaimplementować od razu w całościlub etapowo, w zależności od potrzeb.
 • Umożliwia pracę, w ramach jednego rozwiązania, przedsiębiorstwomdziałającym na rynku krajowym i w skali międzynarodowej, a także w jednej lokalizacji lub w strukturze rozproszonej geograficznie
 • Microsoft Dynamics AX jest rozwiązaniem wysoce skalowalnym i kompatybilnymz technologiami stosowanymi już w firmie, oferuje, więc długofalowe korzyści i nie generuje wysokich kosztów bieżących.
 • Nieustannie pracujemy nad innowacjami, stąd nasi klienci inwestują w platformę biznesową, która zapewni im stały dostęp do najnowszych technologii.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:

strony internetowe interclick.pl