youtube m

Odkryj Microsoft Dynamics

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkie jednostki naukowo-badawcze do składania ofert usług badawczych dla Solid Solutions w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Szczegóły oferty w załącznikach:

Zapytanie_ofertowe_BON.RTF
Zalacznik_nr_1_Uslugi_badawcze.rtf
Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowych_i_kapitalowych.docx

z poważaniem,

Piotr Winnicki
Kierownik Projektów Solid Solutions

strony internetowe interclick.pl