youtube m

Odkryj Microsoft Dynamics

Informujemy, iż w dniu 5 grudnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy firmą Solid Solutions Sp. z o.o. a firmą IT.integro Sp. z o.o.

Umowa dotyczy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmującej całość działalności spółki Solid Solutions związanej z systemem Microsoft Dynamics NAV. Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmuje sprzedaż między innymi:

  • praw i wierzytelności wynikających z umów z kontrahentami,
  • praw i obowiązków wynikających z umów o pracę,
  • praw i wierzytelności wynikających z umów z klientami.

Firma IT.integro pragnie kontynuować współpracę z przejętymi użytkownikami systemu Microsoft Dynamics NAV, zapewniając bezpieczeństwo i dalszy rozwój ich działalności operacyjnej przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu ERP. Zapewni to struktura IT.integro powiększona o zespół z Solid Solutions.

Transakcja dotyczy kilkunastu specjalistów firmy Solid Solutions oraz około 50 instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV dla kilkuset użytkowników.

W efekcie transakcji spółka Solid Solutions zwiększy możliwości inwestycyjne w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i usług.

strony internetowe interclick.pl