youtube m

Odkryj Microsoft Dynamics

Aktualności

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkie jednostki naukowo-badawcze do składania ofert usług badawczych dla Solid Solutions w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Szczegóły oferty w załącznikach:

Zapytanie_ofertowe_BON.RTF
Zalacznik_nr_1_Uslugi_badawcze.rtf
Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowych_i_kapitalowych.docx

z poważaniem,

Piotr Winnicki
Kierownik Projektów Solid Solutions

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 21.02.2013 nastąpiła zmiana adresu spółki Solid Solutions.
Nowy adres spółki to:

Solid Solutions Sp. z o.o.
ul. Łaska 13B
54-616 Wrocław

Szanowni Państwo, informujemy iż nasza spółka uczestniczyła w projekcie Banku Światowego dotyczącym oceny potrzeb i potencjału firm w ramach inteligentnych specjalizacji, procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz Strategii „Europa 2020” co zostało potwierdzone formalnym certyfikatem.

Efektem prac jest powołanie klastra branży kolejowej „Kolej przyszłości”. W skład klastra wejdą instytucje naukowe, spółki branży kolejowej, przedsiębiorstwa świadczące dostawy i usługi dla branży kolejowej.

Rozwiązania dla kolei, te innowacyjne i najbardziej potrzebne powinny wspierać realizacje funkcji:

 1. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu,
 2. Poprawia informacji dla pasażera i jakości obsługi pasażera,
 3. Wzrost efektywności w kolejowym transporcie towarowym pozwalający na obniżenie kosztów transportu (transport jest determinantem dla PKB).

W przypadku zainteresowania Państwa udziałem w budowie klastra bądź uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Miło nam poinformować, iż dnia 14 czerwca 2013 odbyła się konferencja pod hasłem: „ Jak skutecznie wdrożyć System ERP w firmach międzynarodowych”.

Głównym organizatorem spotkania był Puls Biznesu.  Solid Solutions wraz z firmami Alna Busines Solutions oraz Partner Power zaprezentowała zaproszonym gościom tematykę związaną z wdrażaniem i rozwijaniem systemów ERP w firmach międzynarodowych, a także z metodologią wdrożeń w projektach typu roll-out.  Jednym z punktów programu była również prezentacja systemów klasy ERP: Microsoft Dynamics NAV 2013 oraz Microsoft Dynamics AX 2009.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli firm zainteresowanych nowymi rozwiązaniami i możliwością rozwoju systemu.

Pragniemy również zachęcić do lektury wydania Pulsu Biznesu  z dnia 3 czerwca, w którym znajdziecie Państwo szereg informacji nt. wdrożeń systemów klasy ERP

Informujemy, iż w dniu 5 grudnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy firmą Solid Solutions Sp. z o.o. a firmą IT.integro Sp. z o.o.

Umowa dotyczy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmującej całość działalności spółki Solid Solutions związanej z systemem Microsoft Dynamics NAV. Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmuje sprzedaż między innymi:

 • praw i wierzytelności wynikających z umów z kontrahentami,
 • praw i obowiązków wynikających z umów o pracę,
 • praw i wierzytelności wynikających z umów z klientami.

Firma IT.integro pragnie kontynuować współpracę z przejętymi użytkownikami systemu Microsoft Dynamics NAV, zapewniając bezpieczeństwo i dalszy rozwój ich działalności operacyjnej przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu ERP. Zapewni to struktura IT.integro powiększona o zespół z Solid Solutions.

Transakcja dotyczy kilkunastu specjalistów firmy Solid Solutions oraz około 50 instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV dla kilkuset użytkowników.

W efekcie transakcji spółka Solid Solutions zwiększy możliwości inwestycyjne w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i usług.

Szanowni Państwo, informujemy, iż zbudowaliśmy narzędzie służące do prowadzenia aukcji zakupowych. System jest zintegrowany z systemami Microsoft Dynamics co pozwala logistykowi bezpośrednio z poziomu systemu Dynamics decydować, które zakupy powinny być realizowane poprzez aukcje na zasadzie „kto da mniej”.

Korzyści wynikające z użytkowania systemu aukcyjnego:

 1. Dzięki możliwości składania oferty wielokrotnie w czasie trwania aukcji, potencjalni dostawcy oferują niższe ceny niż w sytuacji gdyby mieli złożyć ofertę jeden raz nie znając cen konkurencji. Efektem są bardzo znaczące oszczędności zamawiającego.
 2. Portal aukcyjny umożliwia wygodną formę ogłaszania aukcji. Dzięki oszczędności czasu istnieje możliwość rozbijania zamówienia na mniejsze części, co obniża stany magazynowe oraz pozwala oferentom na obniżenie ceny z uwagi na zmniejszenie ryzyka walutowego.
 3. Zapewnienie pełnej transparentności postępowania przetargowego.
 4. Ograniczenie pracochłonności związanej z tworzeniem formalnych zapytań ofertowych. Umieszczanie ogłoszeń na portalu  jest łatwe i szybkie.
 5. Uzyskanie dostępu do dużych dostawców poprzez umieszczenie ogłoszeń o aukcjach i licytacjach na portalu www.portal-aukcyjny.pl
 6. Możliwość grupowania zakupów w obrębie wielu organizacji.
 7. Możliwość integracji z systemem ERP pozwala na grupowanie zakupów na podstawie informacji zawartych w systemie ERP.
 8. System umożliwia integrację z systemami kontrahentów tak, aby zamówienia pojawiały się w systemie dostawcy.

Praktyka pokazuje, że oszczędności generowane dzięki prowadzeniu zakupów przy wykorzystaniu aukcji zakupowych wynoszą średnio 25%. Zapraszamy do kontaktu.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z promocyjną ofertą na System Microsoft Dynamics NAV. Oferta kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki niskim kosztom będą mogły skorzystać z funkcjonalności systemu Dynamics NAV.

Czas trwania promocji: 17 wrzesień 2014 – 27 grudzień 2014

Przedstawiamy Państwu  promocję pod nazwą „Give Me 5” w dwóch odsłonach:

 1. „Give me 5 Starter” – dla klientów poszukujących podstawowych funkcjonalności zawartych w pakiecie startowym systemu Microsoft Dynamics NAV.

Pakiet ten zawiera Starter Pack oraz 2 pełnych użytkowników. Koszt pakietu to tylko 3000 Eur.

 1. „Give me 5 + 2 Extended” – dla klientów poszukujących pełnego zestawu funkcjonalności jakie oferuje System Microsoft Dynamics NAV.
 2. Oferta dotyczy tylko nowych klientów.

Pakiet ten zawiera Starter Pack oraz Extended Pack (dodatkowe funkcjonalności, np. Produkcja, WMS, Logistyka) oraz 4 dodatkowych użytkowników. Koszt pełnego zakresu funkcjonalności i łacznie 7 użytkowników to tylko 10 125 EUR.

Warunki promocji  „Give Me 5”

 1. Promocja dotyczy modelu licencjonowania Perpetual ( wersji systemu NAV 2013 i nowszych)
 1. Aby zaspokoić potrzeby biznesowe, do promocyjnej oferty można zamawiać oraz dowolną liczbę użytkowników po standardowych cenach znajdujących się w cenniku Microsoft Dynamics NAV.
 1. Do pakietu należy dokupić roczny abonament o wartości 16% wartości zakupnej licencji, liczonej po cenach regularnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami.

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż 1 lipca podpisaliśmy umowę reklamową z Gwardią Wrocław i tym samym rozpoczęliśmy wspieranie wrocławskiej siatkówki.

Piłka siatkowa to jedna z najbardziej widowiskowych gier zespołowych, w chwili obecnej przeżywająca renesans popularności. Zainteresowanie tę dyscypliną we Wrocławiu jest bardzo wysokie.

Gwardia Wrocław buduje nowy i perspektywiczny zespół, który chce nawiązać do wspaniałej tradycji osiągnięć wrocławskiej siatkówki. Siatkarze Gwardii rywalizują obecnie o awans do pierwszej ligi. Większość siatkarzy to studenci oraz uczniowie wrocławskich szkół średnich.

Serdecznie zapraszamy na mecze siatkówki do hali Gwardii przy ulicy Krupniczej we Wrocławiu. 

strony internetowe interclick.pl